Webbia Static

Webbia Static jsou statické www stránky pro jednoduché prezentace. Většinou mají malý rozsah - od 1 do 10 stránek. Obsahují pouze základní textové informace, fotografie a kontaktní údaje. Jednotlivé stránky bývají navzájem propojeny hypertextovými odkazy pomocí textu nebo obrázků.

Pro koho je Webbia Static vhodná?

Webbia Static je vhodná pro osobní prezentace či drobné podnikání jako vizitka na internetu. Výhodou těchto stránek je jejich nízká pořizovací cena. Oproti tomu nevýhodou je, že si obsah nemůže měnit zákazník sám, ale pouze webmaster. Neumožňují žádnou zpětnou vazbu od návštěvníků stránek (formuláře, objednávky, dotazy).

Co obnáší vytvoření stránek?

 • diskuze požadavků a cílů stránek
 • možnost návrhu grafického návrhu webu v případě, že jej klient nedodá
 • vytvoření obsahu jednotlivých stránek, tedy texty a fotografie
 • korektura textů a celkového vzhledu
 • přesun hotového a schváleného webu na server
 

 

Webbia Standard

Webbia Standard je webový systém určený pro prezentační weby, které mají rozsah okolo 20 stránek. Webbia Standard obsahuje administrační prostředí, ve kterém je možno editovat jednotlivé stránky, vkládat fotografie či jinak udržovat web aktuální. Stránky mohou být propojeny hypertextovými odkazy buď v editaci článku nebo pomocí automaticky vytvářeného menu.

Pro koho je Webbia Standard vhodná?

Webbia Standard je vhodná pro plnohodnotné vkládání informací, které reprezentují váš obor. Nespornou výhodou je vlastní správa, kterou můžete provádět v pohodlí vašeho domova. Nejlépe se hodí jako samoobslužné osobní stránky nebo stránky živnostníků, pro prezentace malých a středních firem, ziskové i neziskové organizace, základní školy.

Omezení systému Webbia Standard je v počtu stránek. Maximální počet článků je 20. Stejně tak (tedy 20) můžete vytvořit složek pro soubory. Tento počet se však dá po předchozí konzultaci či za symbolický poplatek změnit. Počet souborů omezen není. Webbia Standard nabízí možnost jednoúrovňového menu vytvořeného ze seznamu článků. Počet administrujících uživatelů není omezen, avšak všichni další redaktoři mají stejná práva. Webbia Standard je systém, u kterého se nepředpokládá další rozšiřování o speciální požadavky zákazníků.

Co obnáší vytvoření stránek?

 • diskuze požadavků a cílů stránek
 • možnost návrhu grafického návrhu webu v případě, že jej klient nedodá
 • instalace systému Webbia Standard a nakódování grafického návrhu
 • cizelace celkového vzhledu
 • přesun hotového a schváleného webu na server
 

 

Webbia Special

Mnoho společností má v současné době velké potíže udržet své webové prezentace aktuální nebo přehledně strukturované. Lidé zodpovědní za aktuální obsah využívají pro aktualizaci externí agentury či interní IT oddělení. Posílají zadání pomocí e-mailu, kontrolují, zda byly aktualizace správně zapracovány, sepisují připomínky a schvalují spuštění. Tento proces je časově velmi náročný a způsobuje zvýšené náklady na údržbu prezentace. Řešením je nasazení webového systému Webbia Special. Ten umožňuje administrátorům měnit obsah či strukturu celé webové prezentace bez znalosti HTML či jiných programovacích jazyků. Po přihlášení do systému můžete jednoduše (proto Webbia) upravovat obsah, přidávat nové stránky, vkládat obrázky a soubory, atd…

Tento systém je možno libovolně rozšiřovat podle přání zákazníka.

K této verzi poskytuji pravidelné aktualizace systému tak, aby neustále respektoval standardy nových prohlížečů. Je zde i možnost sjednání servisní smlouvy.

Pro koho je Webbia Special vhodná?

Pro všechny ty, kteří chtějí mít kontrolu nad celým webem s důrazem oslovit širší skupinu zákazníků.

Co obnáší vytvoření stránek?

 • diskuze požadavků a cílů stránek
 • možnost návrhu grafického návrhu webu v případě, že jej klient nedodá
 • instalace systému Webbia Special a nakódování grafického návrhu
 • cizelace celkového vzhledu
 • přesun hotového a schváleného webu na server a konfigurace